Algemene voorwaarden ‘Yoga in Zoeterwoude’.

Algemeen

1) Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte) kan een buiten yogales ter plekke worden afgelast door ‘Yoga in Zoeterwoude’.

2a) De deelnemer is verplicht blessures of onbehagen voor, tijdens of na de les te melden bij de docent.

2b) Mocht je ziek zijn (of in quarantaine moeten) en/of blessure hebben en ga je daarom jouw yogales missen, neem contact met ‘Yoga in Zoeterwoude’ op.

3) Deelname aan lessen bij ‘Yoga in Zoeterwoude’ geschiedt geheel op eigen risico. ‘Yoga in Zoeterwoude’ is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een les. Adviezen van de docent zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

4) ‘Yoga in Zoeterwoude’ is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door ‘Yoga in Zoeterwoude’ gegeven les/cursus.

5) Een les kan intensief zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de lessen. Indien je gezondheidsklachten of andere redenen hebt om te twijfelen aan deelname, raden we je aan eerst advies in te winnen bij een arts.

6) De deelnemer stemt ermee in dat haar/zijn gegevens door ‘Yoga in Zoeterwoude’ bewaard zullen worden. ‘Yoga in Zoeterwoude’ verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden aangeboden met het oog op de privacywetgeving.

7) De lessen gaan altijd door tenzij het niet gelukt is om vervanging te regelen.

8) Tijdens de lessen wordt er soms beeldmateriaal gemaakt en gedeeld op social media. (Indien bezwaar kan dit bij Yoga in Zoeterwoude worden aangegeven en worden er geen foto’s of video’s van de betreffende deelnemer gemaakt)

Strippenkaart

9) Een strippenkaart bij ‘Yoga in Zoeterwoude’ is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een ander persoon.

10) Er zal geen geld restitutie zijn bij het kortdurend niet meer kunnen sporten bij blessure of ziekte. Een strippenkaart kan wel tijdelijk worden stopgezet. Voor deze of eventueel andere opties dient tijdig contact te worden opgenomen met ‘Yoga in Zoeterwoude’.

11) Als de periode van de strippenkaart is verlopen en de lessen zijn niet opgebruikt, kunnen de ongebruikte lessen niet meegenomen worden naar een volgende strippenkaart van de volgende periode.

12) Bij beëindiging van het bedrijf “Yoga in Zoeterwoude” zal er geprobeerd worden een partij te vinden die “Yoga in Zoeterwoude” overneemt of in ieder geval de strippenkaarten overneemt. Mocht dat niet het geval zijn, zal ‘Yoga in Zoeterwoude’ er voor zorgen dat strippenkaarten geen langere geldigheidsduur hebben dan de datum van beëindiging. En de inspanning leveren om alternatieve strippenkaarten d.m.v. een afbouw strippenkaart aan te bieden gedurende de eindperiode.

Aan- afmelden

13) Aanmelden geschiedt middels de door ‘Yoga in Zoeterwoude’ aangegeven optie (MoMoYoga).

14) Aanmelden kan tot de aanvang van de les.

15) Een reeds aangemelde les kan uiterlijk één uur voor aanvang van de les kosteloos worden afgemeld.

16) Wanneer een les vol is, kan er gekozen worden voor de optie ‘wachtlijst’. Zodra er een plek in de gewenste les vrij komt, ontvangt de deelnemer een bericht van MoMoYoga dat hij/zij in de les is geplaatst. Afmelden kan alleen zoals beschreven bij punt 15. De deelnemer kan zich tot één uur vóór aanvang kosteloos van de wachtlijst halen.

Bij deelname ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.